व्यापता न येणारं अस्तित्व आणि मापता न येणारं प्रेम म्हणजे #मातृत्व.


Popular posts from this blog