@ #सावंतवाडी : शिरा, उपमा, पोहे, चहा बरोबरच सकाळ सकाळी मस्त झुणका भाकरी, घावणे, आंबोळी इत्यादि.. तलावा जवळ, रेणुका हॉटेल शेजारी.